Advokátní kancelář Balcar, Polanský & Spol. poskytuje právní služby, které pokrývají široké spektrum vzájemně propojených oblastí. Naši odbornost a zkušenosti využíváme k realizaci Vašich cílů, ať se týkají jakékoli problematiky.

Pracujeme podle svých nejlepších schopností a vědomostí, abychom co nejlépe porozuměli Vašemu podnikání. Jsme inovativní a kreativní při nalézání efektivních řešení právních otázek, řešení problémů a jejich předcházení. Záleží nám na Vašem úspěchu.

Prosíme, použijte odkazy na levé straně této stránky pro získání podrobnějších informací o našich službách.